ที่พัก (โปรดสำรองที่พักด้วยตัวของท่านเอง)

หอพักนานาชาติ

inter
โทร. 034-355585 และ 034-585593

แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม

saen palm
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-355168 และ 034-355166