เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลผลิตจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายแรกของประเทศไทยและของโลก จากหน่วยวิจัยจระเข้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนากระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยในระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง เรื้อรัง และศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งจนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและประชาชนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง
sp50
crocodile-03
crocodile-04
wani-thai-s pin ติดต่อสั่งซื้อได้ที่
sp50หน่วยบริหารและธุรการ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
sp50มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม
sp50โทร. 034-351-399, 034-281-092 ภายใน 3682-4

pin สอบถามข้อมูลทางวิชาการได้ที่
sp50รศ. วิน  เชยชมศรี
sp50โทร. 081-807-7451
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th