ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

วันที่ 29 ธันวาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การสักการะพระพิรุณ ไหว้เจ้าที่และเทพยดาที่รักษาสถานที่ ไหว้ศาลพ่อปู่
และศาลพระภูมิเจ้าที่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
และหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา พาโคกทม) พบบุคลากร
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

clgc35 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ