งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559

วันที่ 2-11 ธันวาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ณ บริเวณสระพระพิรุณ กิจกรรมในงานประกอบด้วย
การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
(แนวทางการปรับปรุงคุณภาพดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แนวตั้ง การวิเคราะห์สมบัติพื้นฐานของดิน
เรื่องกล้วยๆ ปลูกกล้วยปลอดโรค ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ต่างๆ ถอดรหัสผักดองนานาชาติ
ข้าวหมากของหวานจากจุลินทรีย์ Probiotic มิตรตัวน้อย น้ำมัน...??? อะไรดีต่อสุขภาพ
กล้วย กล้วย เรื่องน่ารู้ การรวบรวมพันธุ์มันพื้นบ้าน การปลูกพืชผักสุขภาพในภาชนะต่างๆ เพื่อการบริโภค
เทคนิคการตอนต้นไม้ขนาดใหญ่ น้ำหมักคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการเกษตร)
การฝึกอบรม
(การผลิตวัสดุปลูกพืชคุณภาพทำง่าย ดูแลสบาย การทำวัสดุเพาะกล้าพืชอย่างง่าย การปลูกกล้วย
จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยกรอบปรุงรส การผลิตมะละกอเพื่อการค้า เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู
การหมักปุ๋ยด้วยถุงพลาสติกดำ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพจากกากกาแฟ โยเกิร์ต ทำเองได้...ง่ายจัง
การทำข้าวหมากหลากสี การทำครีมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก การเพาะถั่วงอกและต้นอ่อนพืชผัก...ง่ายนิดเดียว
การทำน้ำข้าวกล้องงอก การทำชาสมุนไพรในครัวเรือน การผลิตมะกรูดตัดใบแบบเกษตรพอเพียง)
และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

kps59 t

การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ

การฝึกอบรม

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th