งานทำบุญครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานทำบุญครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กิจกรรมในงานประกอบด้วย
พิธีสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ไหว้เจ้าที่และเทพยดาที่รักษาสถานที่ ไหว้ศาลพ่อปู่และ
ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเช้า พระอาจารย์นิพนธ์ ธมฺมทีโป
วัดป่าปฐมชัย จ. นครปฐม แสดงพระธรรมเทศนา บุคลากรนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บุคลากรร่วมกันปลูกต้นถั่วบราซิล ณ บริเวณรอบต้นนนทรีทรงปลูก
ด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

clgc36 t

พิธีสักการะและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ปลูกต้นถั่วบราซิล ณ บริเวณรอบต้นนนทรีทรงปลูก

clgc36 s
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ