ภาพกิจกรรมศูนย์

m clgc
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
การแนะนำกิจกรรมของ JSPS ในทวีปเอเชีย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อโอกาสในการทำงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น 17 ก.ค. 2558
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 3 10 ก.ค. 2558
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2558
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2558
วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2558 10 เม.ย. 2558
วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558 09 เม.ย. 2558
วันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี 18 มี.ค. 2558
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี 12 พ.ย. 2557
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ปี 2557 04 พ.ย. 2557
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จัดโดยคณะเกษตร กำแพงแสน 17 ก.ย. 2557
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 05 ก.ย. 2557
ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไร่แตงทอง ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 09 ก.ค. 2557
บรรยายพิเศษ เรื่อง Activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan 17 มิ.ย. 2557
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Safety awareness) 15 พ.ค. 2557
พิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 และมอบรางวัลคาวากุชิ 06 ธ.ค. 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th