ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ

m clgc
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 29 ธ.ค. 2558
วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 10 พ.ย. 2558
Studies on morphological and gene expression change during leaf development in rice 02 พ.ย. 2558
การแนะนำกิจกรรมของ JSPS ในทวีปเอเชีย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อโอกาสในการทำงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น 17 ก.ค. 2558
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 3 10 ก.ค. 2558
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2558
โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2558
วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2558 10 เม.ย. 2558
วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558 09 เม.ย. 2558
วันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี 18 มี.ค. 2558
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี 12 พ.ย. 2557
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ปี 2557 04 พ.ย. 2557
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จัดโดยคณะเกษตร กำแพงแสน 17 ก.ย. 2557
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 05 ก.ย. 2557
ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไร่แตงทอง ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 09 ก.ค. 2557