ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6

วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี จำนวน 115 คน

nongsua59 5 t

การผลิตวัสดุปลูกและการปลูกต้นไม้ (ม. 4)

การสกัดและกลั่นน้ำมันหอมระเหย (ม. 5)
ความรู้พื้นฐานด้านจุลชีววิทยา (ม. 6)
nongsua59 5 s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์