ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6

วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี จำนวน 93 คน

nongsua59 6 t

การผลิตวัสดุปลูกและการปลูกต้นไม้ (ม. 4)

การสกัดและกลั่นน้ำมันหอมระเหย (ม. 5)
ความรู้พื้นฐานด้านจุลชีววิทยา (ม. 6)
nongsua59 6 s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์