ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี จำนวน 81 คน

nongsua60 2 t

ระบบนิเวศในภาชนะต่างๆ (ม. 1, 2)

พลังงานทดแทน (ม. 4)
การศึกษาโครโมโซมพืช (ม. 5)
nongsua60 2 s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์