ภาพค่ายวิทยาศาสตร์

m sci camp
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 13 ก.พ. 2559
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 5 กุมภาพันธ์ 2559 05 ก.พ. 2559
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 3 กุมภาพันธ์ 2559 03 ก.พ. 2559
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 27 ม.ค. 2559
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 27 พฤศจิกายน 2558 27 พ.ย. 2558
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 25-26 กรกฏาคม 2558 25 ก.ค. 2558
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 18-19 กรกฏาคม 2558 18 ก.ค. 2558
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 10 กรกฎาคม 2558 10 ก.ค. 2558
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 27 มิ.ย. 2558
ปลูกจิตอนุรักษ์... นักพฤกษศาสตร์น้อย โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ชลบุรี 27 มิ.ย. 2558
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 12 มิถุนายน 2558 12 มิ.ย. 2558
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 13 กุมภาพันธ์ 2558 13 ก.พ. 2558
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 24 มกราคม 2558 24 ม.ค. 2558
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 17 ม.ค. 2558
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2557 21 พ.ย. 2557