ผู้บริหาร

  มณฑา  วงศ์มณีโรจน์  
  นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์
Ms. Monthar Wongmaneeroj
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.