สารคดีวงศ์กระดังงา
รายการกระจกหกด้าน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ถ่ายทำ ณ สวนไม้หอม ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม