มะพลับ
 
มะพลับ
ชื่ออื่นๆ: ตะโกสวน  พลับ  มะพลับใหญ่  มะกั๊บตอง  มะสู่ลั้ว  มะเขือเถื่อน
ชื่อสามัญ: Bo tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Diospyros malabarica (Desv.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai
วงศ์: EBENACEAE
ถิ่นกำเนิด: เอเชีย
ลักษณะพฤษศาสตร์: ไม้ยืนต้น สูงประมาณ 8 - 15 ม. เปลือกต้นสีเทาปนดำ ทรงพุ่มกลมทึบ การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบสลับ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนาน ขนาดประมาณ 4x8 ซม. ปลายแหลมมนและโคนใบมน ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกขนาดเล็กสีขาวนวลรูปคณโฑคว่ำ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 ซม. ผลสุกสีส้มเหลือง เมล็ดมี 8 เมล็ด สีน้ำตาลดำทรงรีแป้น ขนาดประมาณ 1x2 ซม.
สรรพคุณด้านสมุนไพร: เปลือกต้น แก้บิด แก้ท้องร่วง สมานแผล และห้ามเลือด
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.rspg.thaigov.net/.../p_plant9.htm
2. http://www.mc41.com/tree/angtong.htm
3. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด.  2544.
รวบรวมโดย: ไพร  มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม