กระถิน
 
กระถิน
ชื่ออื่นๆ: กระถินไทย  กระถินยักษ์  สะตอเบา  สะตอเทศ  ผักก้านถิน  ผักหนองบก
ชื่อสามัญ: White popinac, Lead tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Acacia farncsiana (Linn.) Willd.
วงศ์: MIMOSACEAE (LEGUMINOSAE)
ลักษณะพฤษศาสตร์: ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 10 ม. เปลือกต้นสีน้ำตาลเหลืองมีจุดหายใจสีน้ำตาลแดงเกาะติดทั่วไป แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบเรียงสลับ ก้านแขนงสั้น มีขน ใบย่อย เรียงตรงข้าม รูปแถบหรือรูปขอบขนานแกมรูปแถบ ปลายแหลม โคนเบี้ยว ขอบมีขน ท้องใบสีนวล ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามซอกใบ ดอกย่อยเป็นหลอดสีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยงสีเขียว เกสรเพศผู้และเพศเมียชูเหนือกลีบดอก ผล เป็นฝักแบบแห้งแล้วแตก ฝักติดเป็นกลุ่มบนฐานรองดอก ฝักรูปแบนยาวสีเขียวปลายแหลมเมื่อแก่ฝักสีน้ำตาลแดง เมล็ดรูปไข่แบน แข็ง สีน้ำตาล ผิวเรียบเป็นมันเงา
สรรพคุณด้านสมุนไพร:
ดอก รสมัน บำรุงตับ
ราก รสจืดเฝื่อน ขับลม ขับระดูขาว และเป็นยาอายุวัฒนะ
เมล็ด ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลม (ascariasis)
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.panmai.com/Direction/Tree_SE_3.htm
2. http://ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/direct_tree/directtree20.htm
3. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม). พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: ไพร  มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม