เขยตาย
 
เขยตาย
ชื่ออื่นๆ: กระรอกน้ำ  กระรอกน้ำข้าว (ชลบุรี)  กระโรกน้ำข้าว  ลูกเขยตาย (ภาคกลาง)  เขนทะ (ภาคเหนือ)  ตาระแป (มลายู-ยะลา)  น้ำข้าว (ภาคกลาง ภาคใต้)  ประยงค์ใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)  พุทธรักษา (สุโขทัย)  มันหมู (ประจวบคีรีขันธ์)  ส้มชื่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ)  ชมชื่น  พิษนาคราช
ชื่อวิทยาศาสตร์: Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
วงศ์: RUTACEAE
ถิ่นกำเนิด: ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก - กลาง  ทรงพุ่มโปร่ง
ฤดูการออกดอก: ช่วงเดือน มี.ค. - ธ.ค.
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนๆ ช่วงอากาศเย็น (เย็น - เช้า)
การขยายพันธุ์: การตอน ได้ผลดี ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ฮอร์โมน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่แข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว อดทนต่อสภาพแวดล้อม
ปลูกมาแล้ว 2 ปีไม่มีโรคและแมลงรบกวนจนทำความเสียหาย
ราคาต้นพันธุ์ถูกมาก
ดอกในช่อดอกทยอยบานนานหลายวัน
ผลรับประทานได้ รสหวานเมื่อสุก
ข้อแนะนำ: ควรปลูกในพื้นที่มีแสงแดดจัด ความชื้นสูง
ข้อมูลอื่นๆ: ราก แก้พิษงู ขับน้ำนม แก้พิษฝีภายในและภายนอก อยู่ระหว่างการวิจัยเพื่อหาตัวยายับยั้งไวรัสเอดส์
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.dnp.go.th/Research/Knowledge/herbal.html
2. http://www.thaiherbclub.com/allroom5.asp
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (257)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม