ซ่อนกลิ่น
 
ซ่อนกลิ่น
ชื่ออื่นๆ: ซ่อนชู้  ดอกรวงข้าว  ดอกลีลา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่อสามัญ: Tuberose
ชื่อวิทยาศาสตร์: Polianthes tuberosa Linn.
วงศ์: AMARYLLIDACEAE, AGAVACEAE
ถิ่นกำเนิด: อเมริกาใต้
ลักษณะทั่วไป: ไม้หัวใต้ดิน เนื่องจากเป็นไม้หัวจึงเห็นส่วนที่เป็นใบและดอกเป็นพุ่มกลมๆ สูงประมาณไม่เกิน 50 ซม.
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี (ที่สวนไม้หอมออกดอก 1 - 3 เดือน/ครั้ง)
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน ช่วงที่อากาศเย็นจะหอมแรงขึ้น และดอกจะทยอยบานตั้งแต่โคนช่อดอกขึ้นมาเรื่อยๆ ใน 1 ช่อดอกจะมีช่วงเวลาดอกบานนานหลายวัน
การขยายพันธุ์: การแยกหัวปลูก เป็นวิธีการที่ดีที่สุด
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกให้ดูได้ตลอดปี หากมีการดูแลที่ดี
กลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นช่วยให้คลายเครียดและควบคุมอารมณ์ที่ขึ้นๆ ลงๆ ทำให้อารมณ์คงที่ได้
เป็นพันธุ์ไม้หอมขนาดเล็ก ต้องการพื้นที่ในการปลูกไม่มาก ปลูกในกระถางได้
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้หัวที่มีการแตกหัวเล็กๆ ตลอดการเจริญเติบโต เมื่อปลูกนานๆ จะทำให้จำนวนต้นในแต่ละกอมีมาก ขนาดของต้นจะเล็กลง คุณภาพของดอกจะลดลง สามารถแก้ไขได้โดย การรื้อกอและคัดต้นที่สมบูรณ์ปลูกใหม่ ส่วนที่เหลือที่มีขนาดเล็กไม่ต้องทิ้ง สามาถนำไปปลูกอนุบาลในโรงเรือนเพื่อการปลูกเพิ่มเติม หรือเพื่อการจำหน่ายได้
การปลูกเพื่อการค้าสามารถทำได้แต่ให้คำนึงถึงตลาดรองรับ เนื่องจากตลาดไม่กว้างนัก และค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่ที่ว่า ซ่อนกลิ่นเป็นดอกไม้ที่ใช้ในงานศพ การปลูกในบ้านดูว่าจะไม่ดีนัก แต่แท้ที่จริงแล้วซ่อนกลิ่นมีแต่คุณกับผู้ที่สัมผัสอย่างใกล้ชิด
ต้องการความชื้นสูงแต่ไม่ชอบน้ำขัง
ข้อมูลอื่นๆ: สารเคมีที่สำคัญในน้ำมันหอมระเหย methyl benzoate, methyl anthranilate, benzyl alcohol, butyric acid, eugenol, nerol, farnesol, geraniol
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.ku.ac.th/AgrInfo/flower/f13.htm
2. http://www.nco-project.com/herbal.html#tuberose
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (423)
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม