บัวสวรรค์ (ไม้ยืนต้น) บัวสวรรค์ (ไม้ยืนต้น)
 
บัวสวรรค์ (ไม้ยืนต้น)
ชื่ออื่นๆ: กัสตาเวีย  บัวฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gustavia gracillima Miers
วงศ์: LECYTHIDACEAE
ถิ่นกำเนิด: ตะวันออกกลาง แอฟริกาตะวันออก โคลัมเบีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มสูง 2 - 5 ม. ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ดอกคล้ายดอกบัวหลวงแต่ใหญ่และสวยกว่ามาก แต่ดอกมักออกซ่อนอยู่ภายในทรงพุ่ม
ฤดูการออกดอก: ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ออกดอกช่วงฤดูฝน (มิ.ย. - ต.ค.)
เวลาที่ดอกหอม: หอมกลางวัน (ดอกบานและร่วงภายใน 1 - 2 วันเท่านั้น)
การขยายพันธุ์:
เพาะเมล็ด ที่สวนไม้หอมพบการติดของฝักแล้ว
ตอนกิ่ง ในรอบปีที่ผ่านมาทดลองขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนแล้วพบว่า เปอร์เซ็นต์การออกรากค่อนข้างต่ำ (30%)
ปักชำ
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ดูแลง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม
ใบไม่ค่อยร่วง
ข้อแนะนำ:
บางท่านอาจสับสนเกี่ยวกับชื่อ บัวสวรรค์ เพราะว่าชื่อนี้ที่เราพบโดยทั่วไปจะเป็นพันธุ์ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน แต่บัวสวรรค์ที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นี้เป็นไม้พุ่มยืนต้น
ชอบออกดอกที่บริเวณภายในทรงพุ่ม ถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบดอกที่กำลังบาน
เอกสารอ้างอิง:
1. วชิรพงศ์ หวลบุตตา.  ไม้ต้นประดับ เล่ม 1.  กรุงเทพฯ; บ้านและสวน, 2542.
2. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0 %B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
3. http://www.pichaya.org/Project.html#141
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม