พิกุลด่าง
 
พิกุลด่าง
เป็นพิกุลที่ได้จากการกลายพันธุ์ของพิกุลในสวนไม้หอมฯ
รายละเอียดดูได้จาก

พิกุล