โมกลา
 
โมกลา
ชื่อวิทยาศาสตร์: Wrightia religiosa Benth.
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก สูงประมาณ 2 - 3 ม. กิ่งก้านสาขามากไม่ค่อยเป็นระเบียบ
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี (ออกดอกมากช่วงปลายฤดูฝน - ต้นฤดูหนาว)
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเย็น - เช้า ช่วงที่มีอุณภูมิต่ำจะส่งกลิ่นหอมมากกว่าช่วงที่มีอุณภูมิสูง
การขยายพันธุ์: การตอน ใช้เวลา 1.5 - 2 เดือน จึงออกราก และมีความจำเป็นที่ต้องใช้ฮอร์โมนช่วยเร่งราก
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ราคาต้นพันธุ์ไม่แพงเนื่องจากมีจำหน่ายมานานแล้ว
ควบคุมการออกดอกได้ด้วยการควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสม
เป็นพันธุ์โมกที่มีกลิ่นหอมแรงมากที่สุด
ข้อแนะนำ: การตัดแต่งทรงพุ่มควรทำอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ทรงพุ่มแน่นสวยงาม แต่จะไม่ค่อยออกดอกให้ชม
ข้อมูลอื่นๆ:
พันธุ์ไม้ในตระกูลนี้ส่วนใหญ่จะชอบพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง
ยาง ใช้แก้โรคบิดที่มีอาการเลือดออก ใช้แก้พิษงูและแมลงกัดต่อย
ราก รักษาโรคเรื้อน
มีความเชื่อว่า "โมก" จะทำให้เกิดความสุข บริสุทธิ์ สดใส คุ้มกันภัย ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ชาวพฤษภ เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงานสูง มีความจริงใจ ใจกว้าง มีชีวิตที่ไม่โลดโผน
เอกสารอ้างอิง:
1. http://158.108.70.5/kusbotanic/plant2544/128_mokdang.html
2. http://counsel.spu.ac.th/story/test_story/newstory.php?status=1&story=108.txt
3. http://www.pharm.chula.ac.th/vichien/building80/mokeban.htm
4. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul.  Plant Materials in Thailand in 2001.  640 p. (336)
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม