โมกส้ม
 
โมกส้ม
ชื่ออื่นๆ: โมกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Wrightia dubia (Sims) Spreng.
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: เอเชียเขตร้อน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็กไม่มีทรงพุ่มที่แน่นอน ต้องคอยตัดแต่งทรงพุ่มเป็นระยะจึงจะได้ทรงพุ่มที่สวยงาม
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี กลิ่นหอมอมเปรี้ยว
การขยายพันธุ์: การตอน เหมาะกับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งราก ใช้เวลาในการตอนประมาณ 2 เดือน และควรทำในฤดูฝน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ดอกสีส้มอมแดงสดใสมาก
ปลูกได้ดีในที่ร่มรำไร
เหมาะกับพื้นที่ที่มีแดดส่องถึงไม่เกิน 50 - 70% จึงสามารถปลูกแทรกได้ดีในพื้นที่ไม้ต้นใหญ่ๆ ได้ดีชนิดหนึ่ง
ข้อแนะนำ: ก่อนชื้อควรดมกลิ่นของดอกก่อน เพราะกลิ่นของดอกไม้ชนิดนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบ
ข้อมูลอื่นๆ: เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการน้ำและความชื้นในอากาศสูง จึงพบมากทางภาคใต้
เอกสารอ้างอิง:
1. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9 %81%E0%B8%94%E0%B8%87
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม