เขี้ยวกระแต
 
เขี้ยวกระแต
ชื่อวิทยาศาสตร์: Psilanthus bengalensis (Roem. & Schult) J. Leroy
วงศ์: RUBIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศอินเดีย
ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 ม. แตกต้นที่โคนจำนวนมาก
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปีหากมีการดูแลรักษาที่ดี
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเย็น - เช้า
การขยายพันธุ์:
น่าจะขยายพันธุ์ได้โดยวิธีปักชำ เพราะว่ามีกิ่งขนาดเล็กมาก
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ทำเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กได้ง่าย
ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยเพียง 1 ตรม. ก็สามารถปลูกได้
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก จึงสามารถปลูกเป็นไม้กระถางได้
ข้อแนะนำ:
ควรตัดแต่งทรงพุ่มภายหลังการออกดอก จะช่วยให้มีการออกดอกดีขึ้น
การปลูกเขี้ยวกระแตในพื้นที่มีแสงแดดจัดตลอดวันจะทำให้ใบมีสีเขียวปนเหลือง
เขี้ยวกระแตต้องการน้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอจึงจะออกดอกดี
ข้อมูลอื่นๆ:
จำนวนต้นที่แนะนำให้ชื้อปลูก 1 ต้นก็เพียงพอแล้ว
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no25/kewkate.html
2. http://www.pcs.lpru.ac.th/se_view_detail.php?id=052
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001. 810 p. (299)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม