จัน-อิน
 

จัน เป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกหอมอ่อนๆ และมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรด้วย คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูข้อมูล


ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th