ประยงค์
 
ประยงค์
ชื่ออื่นๆ: ขะยง  พะยงค์  หอมไกล  ประยงค์ใบใหญ่
ชื่อสามัญ: Chinese rice flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaia odorata Lour.
วงศ์: MELIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีการแตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ทรงพุ่มค่อนข้างกลม
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนมากตลอดวัน (คิดให้ดีก่อนปลูกนะครับ)
การขยายพันธุ์:
การตอน ใช้เวลาในการตอน 1.5 - 2 เดือน และมีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนในการเร่งการเกิดราก
การเพาะเมล็ด อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกให้ชมได้บ่อย
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีใบและทรงพุ่มสวยงาม (ต้องคอยตัดแต่งกิ่งก้านสาขาบ้างนะ) สามารถใช้เป็นไม้ประดับใบได้
จากการเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ไม่พบการเข้าทำลายโรคและแมลงศัตรูพืช
ข้อแนะนำ:
ความสำคัญในแง่การตลาดสำหรับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ยังไม่ค่อยดีนัก
ต้องมีการตัดแต่งกิ่งเล็กๆ ออกบ้าง (เป็นพันธุ์ไม้หอมที่แตกกิ่งเล็กๆ จำนวนมาก)
ควรปลูกในพื้นที่มีแดดตลอดวันจะทำให้ทรงพุ่มสวยงาม
ข้อมูลอื่นๆ:
ราก แก้เลือด แก้กำเดา ทำให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ผอมแห้งแรงน้อย แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้ไข้
ใบ รักษากามโรค แก้ฟกช้ำ รักษาฝีหนอง ใช้ในสตรีที่มีประจำเดือนมากผิดปกติ
ดอก ฟอกปอด แก้ร้อนดับกระหาย แก้เวียนศีรษะ ปัจจุบันสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.panmai.com/knowboard/87.htm
2. http://sunsite.au.ac.th/thailand/orchid/j1.html
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001. 810 p. (18)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม