พุดซ้อน
 
พุดซ้อน
ชื่ออื่นๆ: เคดถวา (เหนือ)  พุดจีน พุดใหญ่ (กลาง)  พุทธรักษา (ราชบุรี)
ชื่อสามัญ: Gerdenia, Cape jasmine, Garden gardenia, Kaca piring, Bunga cina (มาเลเซีย)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gardenia  jasminoides
วงศ์: RUBIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศจีน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มกลมขนาดเล็กสูง 1 - 3 ม. แตกกิ่งก้านสาขามาก
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี ที่สวนไม้หอมของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ ดอกบาน 2 - 3 วัน
เวลาที่ดอกหอม: หอมแรงตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
การตอนกิ่ง เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ถึง 1 เดือนจึงออกราก
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ควบคุมการออกดอกได้ด้วยการควบคุมการให้น้ำและการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม
ข้อแนะนำ:
พุดซ้อนเป็นไม้หอมที่ต้องการแสงแดดจัดและความชื้นสูง การปลูกในที่มีแสงแดดไม่เพียงพอจะทำให้ไม่ค่อยออกดอก  การตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งจะทำให้ดอกมีขนาดใหญ่ขึ้น
ข้อมูลอื่นๆ:
ราก แก้ไข้
เปลือกต้น แก้บิด
ใบ ตำพอก แก้อาการปวดศรีษะ
ดอก สกัดทำน้ำมันหอมระเหย ใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอาง
ผล ขับพยาธิและขับปัสสาวะ
เมล็ด บดให้สารสีเหลืองทองชื่อ gardenin แต่งสีอาหารให้มีสีเหลือง และสารสีน้ำตาลแดง ชื่อ corcin แต่งสีอาหารให้มีสีน้ำตาลแดง
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542.
2. http://www.geocities.com/Colosseum/Hoop/2443/flower/ content/ff110.htm
3. http://www.streetside.com/plants/floridata/ref/g/gard_j.htm
4. http://www.desert-tropicals.com/Plants/Rubiaceae/Gardenia_ jasminoides.html
5. http://www.msue.msu.edu/msue/imp/mod03/01700423.html
6. http://www.botany.com/gardenia.html
7. http://sunsite.au.ac.th/thailand/orchid/k3.html
8. http://agrolink.moa.my/doa/BI/Agrigarden/ag_garden.html
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม