ผักกระสัง
 
ผักกระสัง
ชื่ออื่นๆ: ผักกะสัง  ชากรูด  ตาฉี่โพ  ผักกูด  ผักราชวงศ์  ผักสังเขา  ผักฮากกล้วย
ชื่อสามัญ: Peperomia, Shiny leave
ชื่อวิทยาศาสตร์: Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl & Kunth
วงศ์: PIPERACEAE
ลักษณะพฤกษศาสตร์: เป็นพืชล้มลุกอวบน้ำ สูงประมาณ 20 - 60 ซม. ลำต้นขาวใส ตั้งตรง แตกกิ่งมาก กิ่งที่โค้งลงแนบติดกับพื้นดินสามารถเกิดรากที่บริเวณข้อได้ การเกาะติดของใบบนกิ่วแบบสลับ ใบเดี่ยวรูปไข่ถึงสามเหลี่ยม ขนาดโดยประมาณ กว้าง 1 - 3 ซม. ยาว 1 - 4 ซม. ผิวใบด้านบนเป็นมัน ด้านล่างขุ่นและสีอ่อนกว่า  ดอกออกเป็นช่อที่ซอกและปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็กมาก ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก  ผลสดรูปทรงกลม  เมล็ดสีดำทรงกลมขนาดเล็ก
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง โน้มกิ่ง และเมล็ด
การป้องกันและกำจัด:
ใช้วิธีการเขตกรรม เช่น ถาก ถอนทิ้งอยู่เสมอ
ใช้สารเคมีต่างๆ เช่น กรัมม๊อกโซน  มาร์เก็ต (ไกลโฟเซต)  ดาร์ไฟท์ (ไกลโฟเซต, ไอโซโพฟิลามีน ซอลต์)  ดามาร์ค (ไกลโฟเลท)  ทัชดาวน์ (ไกลโฟเซต, ไตรมีเซียมซอลต์) ราวด์อั๊พ สปาร์ค
เอกสารอ้างอิง:
1. http://kanchanapisek.or.th/cgi-bin/show2.cgi/kp6/BOOK24/pictures/l24-51b
2. http://www.scienctech.com/agricu/yyy/c3.htm
3. http://www.scienctech.com/agricu/yyy/c6.htm
4. http://www.scienctech.com/agricu/yyy/c7.htm
5. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).   พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: รัตนะ  สุวรรณเลิศ
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม