ผักแครด
 
ผักแครด
ชื่ออื่นๆ: สับกา  หญ้าขี้หมา
ชื่อสามัญ: American weed
ชื่อวิทยาศาสตร์: Synedrella nodiiflora (L.) Gaerth.
วงศ์: ASTERACEAE
ลักษณะพฤกษศาสตร์: เป็นพืชล้มลุกอายุฤดูเดียว ความสูงของต้นประมาณ 10 - 80 ซม. ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ลำต้นและใบมีขนสีขาวตั้งตรงค่อนข้างหยาบ  ใบเป็นใบเดี่ยว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบตรงข้ามสลับฉาก ใบมีรูปไข่หรือรูปรี ขนาดประมาณ 2.5-5 x 3.5-8.0 ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเป็นจักฟันเลื่อย ก้านใบสั้น  ดอกออกเป็นกลุ่มที่ซอกใบสีเหลือง กลีบดดอกวงนอก 3 - 8 กลีบสีเหลือง  เมล็ดมีสีดำหรือน้ำตาลเข้ม ขนาดเล็ก เป็นรูปทรงกระบอก ที่ปลายมีขนเป็นหนามแหลมยาวหลายอัน
การป้องกันและกำจัด:
ใช้วิธีการเขตกรรม เช่น ถาก ตัด ให้สั้นไม่ให้ออกดอก หรือขุดทิ้ง
ใช้สารเคมีต่างๆ เช่น โดเรมี (2,4-ดี ไอโซบิวทิล เอสเทอร์), อามีทรีน (อามีทรีน), ทัชดาวน (ไกลโฟเซต, ไตรมีเซียมซอลต์), ไกลโพเซต 16 (ไกลโพเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม)
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.ku.ac.th/AgrInfo/thaifish/aqplant/aqpt099.html
2. http://www.pahdongdoy.com/season_all/herb/Synedrella.asp
3. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).   พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: ไพร  มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม