ผักเถาตดหมูตดหมา ผักเถาตดหมูตดหมา
 
ผักเถาตดหมูตดหมา
ชื่ออื่นๆ: ตดหมูตดหมา  ตำยานตัวผู้  พังโหม  ย่านพาโหม  หญ้าตดหมา
ชื่อสามัญ: Fever vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Paederia linearis Hook. f.
วงศ์: RUBIACEAE
ลักษณะพฤกษศาสตร์: เป็นพืชเถาเลื้อย เถาแก่จัดสีเทา เถาอ่อนสีเขียว ใบ ลำต้นและรากมีกลิ่นแรง การเกาะติดของใบบนแบบตรงข้ามสลับตั้งฉาก  ใบรูปแถบปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนมน มีขนาดประมาณ 0.5 x 4 ถึง 1.2 x 11.5 ซม. ก้านใบสั้น  ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกย่อยมีรูปทรงแบบหลอด หลอดด้านนอกสีขาว ด้านในสีม่วง ส่วนปลายแยกเป็นกลีบสั้นๆ มี 5 กลีบ  ผลรูปไข่หรือกลมแป้น ขนาดประมาณ 0.4 - 0.5 ซม. ยาว 0.5 - 0.7 ซม.
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การป้องกันและกำจัด:
ใช้วิธีการเขตกรรม เช่น ถาก ตัด ให้สั้นไม่ให้ออกดอก หรือขุดทิ้ง
ใช้สารเคมีต่างๆ เช่น กรัมม๊อกโซน  มาร์เก็ต (ไกลโฟเซต)  ดาร์ไฟท์ (ไกลโฟเซต, ไอโซโพฟิลามีน ซอลต์)  ดามาร์ค (ไกลโฟเลท)  ทัชดาวน์ (ไกลโฟเซต, ไตรมีเซียมซอลต์) ราวด์อั๊พ  สปาร์ค
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.scienctech.com/agricu/yyy/c3.htm
2. http://www.scienctech.com/agricu/yyy/c6.htm
3. http://www.scienctech.com/agricu/yyy/c7.htm
4. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: รัตนะ  สุวรรณเลิศ
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม