ส้มกบ
 
ส้มกบ
ชื่ออื่นๆ: หญ้าเกล็ดหอยจีน
ชื่อสามัญ: Creeping lady's sorrel, Creeping lady's sorrelIndian sarrel, Yellow wood sorrel, Wood sorreal
ชื่อวิทยาศาสตร์: Oxalis acetosella L.
วงศ์: OXALIDACEAE
ลักษณะทั่วไป: วัชพืชคลุมดินสูงประมาณ 2 - 3 นิ้ว
การแพร่ระบาด: ขยายพันธุ์โดยเมล็ด และมีลำต้นแผ่ไปตามผิวดินบริเวณที่มีความชื้นสูง แสงแดดไม่มากนักเท่านั้น
การป้องกันและกำจัด: เนื่องจากเป็นวัชพืชที่ทำความเสียหายไม่มากกับพืชขนาดเล็ก การตัดหรือถากก็เพียงพอ
ข้อมูลอื่นๆ:
ทุกส่วนของวัชพืชชนิดนี้มีสารพิษชื่อ  Oxalic acid  อาการพิษจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับพิษ 1 - 2 วัน จะมีอาการอักเสบในทางเดินอาหาร อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด ท้องบวม อาจมีอาการปวดศีรษะ ชัก และโคม่า หน้าเกร็ง อาจมีอาการอักเสบของไต ทำให้มีเลือดและไข่ขาวในปัสสาวะ และเมื่อนำมาใช้เป็นยาภายในไม่ควรใช้ติดต่อกันนานถึง 3 วัน เนื่องจากกรดออกซาลิกอาจทำให้เกิดนิ่วในไตได้ หากใช้ติดต่อกันนานเกินไป
      วิธีใช้ส้มกบในการขับ เสมหะ
           - ใช้ต้นและใบ (ไม่ใช้ราก) นำมาล้างให้สะอาด ปั้นเป็นก้อนได้เท่าหัวแม่มือ ผสมกับเกลือเล็กน้อยพอให้เค็ม อมแล้วค่อยๆ เคี้ยวกลืนเอาน้ำผ่านลงคอไปช้าๆ ทำวันละ 3 - 4 ครั้ง
           - ใช้น้ำที่คั้นจากต้นและใบ จิบบ่อยๆ แก้ไอ
      ข้อควรระวัง
           - ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนาน  3  วัน เพราะส้มกบมีอ๊อกซาเลท อาจทำให้เกิดนิ่วในไตได้ ในกรณีที่กินติดต่อกันนานเกินไป
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานในสวนไม้หอม ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/toxic_plant.asp?gr=G6&pl=P020&id=1
2. http://www.ku.ac.th/AgrInfo/thaifish/aqplant/aqpt125.html
3. http://www.champa.kku.ac.th/siskku/banhaow/plant/darat/somkob/somkob %20Darat.htm
4. http://www.aidsthai.org/module/module20/index.php?offset=50&limit=10&search=&find=&submit1
5. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (388)
รวบรวมโดย: นพพล  เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม