หญ้าปากควาย
 
หญ้าปากควาย
ชื่ออื่นๆ: หญ้าปากกล้วย
ชื่อสามัญ: Beach wiregrass, Crowfoot grass, Yaa paak khwaai
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.
วงศ์: GRAMINEAE (POACEAE)
ถิ่นกำเนิด: เม็กซิโก
ลักษณะพฤกษศาสตร์: เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ลำต้นกลม เป็นปล้องกลวง กว้าง 5 มม.  ลำต้นตั้งสูงประมาณ 20 ซม. มักแตกต้นใหม่จากข้อที่ติดอยู่กับพื้นดินแล้วมีราก  ใบรูปใบหอกยาวขนาดประมาณ 6 - 8 ซม. ปลายแหลม โคนเรียวมนมีขนเห็นชัด  ดอกเป็นช่อ ก้านดอกกลมยาวประมาณ 10 - 20 ซม. ปลายก้านดอกมีช่อดอกย่อยแตกออกจากจุดกึ่งกลาง 3 - 6 ช่อ แต่ละช่อยาวประมาณ 3 - 4 ซม. ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีขาวแซมเขียว แบนๆ ออกเรียงติดกัน  ผลมีลักษณะเป็นผลรวมในผลหนึ่งๆ จะมีเมล็ดอยู่จำนวนมาก
การขยายพันธุ์: ชำกิ่ง และเพาะเมล็ด
การป้องกันและกำจัด:
ใช้วิธีการเขตกรรม เช่น ถาก ตัด ให้สั้นไม่ให้ออกดอก หรือขุดทิ้ง
ใช้สารเคมีต่างๆ เช่น กรัมม็อกโซน  โกลด์ (พาราควอต ไดคลอไรด์)  ทัชดาวน์ (ไกลโฟเซต, ไตรมีเซียมซอลต์) หรือ วันไซด์ (ซุปเปอร์)
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.doa.go.th/botany/dactaeg.html
2. http://dev.uru.ac.th/Botanical/detail.php?botany_id=7-53000-001-0337
3. http://www.nationaalherbarium.nl/Riceweedsweb/www/dactyl.htm
4. http://www.syngenta-crop-clinic.in.th/ pest1.html
5. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: รัตนะ  สุวรรณเลิศ
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม