ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
banana
กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ หลายสายพันธุ์
ติดต่อ คุณอ้อย โทร. 085-8420067
asparagus
หน่อไม้ฝรั่ง
aglaonema
อโกลนีมา
ติดต่อ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
โทร. 034-351-399 ต่อ 485, 440
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th