ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัล The most excellent paper
สุดาวรรณ เชยชมศรี
สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The most excellent paper จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture" ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2015 International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2015) ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2558 ณ Mitsui Garden Hotel Kyoto Sanjo เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
หน้าแรก | รางวัล