ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
โปสเตอร์งานวิจัย
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566
นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566
 1. ดินเป็นพื้นฐานของชีวิต
 2. ดินแหล่งผลิตอาหารและยารักษาโรค
 3. ดินแหล่งที่อยู่อาศัย
 4. ดินแหล่งเครื่องนุ่งห่ม
 5. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา
 6. คอมบูชา (Kombucha) : ชาหมักเพื่อสุขภาพ
 7. โยเกิร์ต (Yogurt) : แหล่งจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้
 8. มหัศจรรย์แห่งสารพฤกษเคมีและการใช้ประโยชน์
 9. เครื่องฟอกอากาศ-วิถีธรรมชาติ (Nature-based air purifier)
 10. นวัตกรรม "อนุภาคนาโนแคลเซียมเปอร์ออกไซด์บนฐานถ่านชีวภาพ" เพื่อการกำจัดและนำมาใช้ซ้ำของฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งทางการเกษตร
 11. เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต
 12. ถั่วฝักยาว ปลูกง่ายได้ประโยชน์
 13. คลอโรฟิลด์อยู่ไหน....ทำไมไม้ด่าง
 14. การปลูกกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 15. นานาพรรณไม้ประดับ
 16. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ
 17. ผักเชียงดา...เกิดมาเพื่อฆ่าเบาหวาน
 18. "กระดูกไก่ดำ" สมุนไพรแก้ปวดปลอดภัย


งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565
นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565
 1. เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก เครื่องบำบัดน้ำเสียชนิดบึงประดิษฐ์
  "ลีฟวิ่งโนเวชั่น นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตวิถีใหม่"
 2. รีบูทสุขภาพด้วย Herbal Therapy
 3. "น้ำมันหอมระเหย" ความหอมที่พรั่งพร้อมคุณประโยชน์
 4. ระบบการผลิตพญายอที่ดี มีมาตรฐานเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการค้า
  "พญายอ" จากกรรมวิธีการสกัดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
 5. Color of Leaves สีสันแห่งใบไม้สู่ลายพิมพ์
 6. เล่าเรื่องเมล็ดพันธุ์
 7. การพึ่งตนเองในภาวะปุ๋ยแพง
  - เป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีได้อย่างไร
  - ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองไม่ยากอย่างที่คิด : แนวตั้งและไม่กลับกอง
  - ลดต้นทุนด้วยการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน
 8. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา
 9. จุลินทรีย์ เพื่อนที่แสนดีของพืช
 10. จุลินทรีย์ เพื่อนที่แสนดีของคน
 11. ความหลากหลายของพรรณไม้ด่าง
 12. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสกุลโคโลคาเซีย (Colocasia)
 13. นานาพันธุ์กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 14. ถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ


งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563
นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563
 1. มะเขือเทศต้นด่าง...กินได้..สวยด้วย
 2. เทคโนโลยีการผลิตพืชดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
 3. การปลูกผักเกษตรอินทรีย์โดยใช้วัสดุปลูกคุณภาพสูง
 4. เมล็ดพันธุ์สมุนไพรและผักพื้นบ้าน
 5. นวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก ลดปัญหาวัชพืชน้ำ สร้างรายได้ยั่งยืน
 6. เทคนิคการปรุงดินและการปลูกแคคตัส หรือ กระบองเพชร
 7. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพญายอ
 8. การปลูกกล้วยจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 9. การแปรรูปกล้วย
 10. ดู(ดิน)ให้รู้
  1) ดินมีชีวิต
  2) กายภาพดิน
  3) ดินปัญหา
 11. ชาสมุนไพรไทย ทำง่าย...ได้สรรพคุณ
 12. เทคนิคการย้ายปลูกพันธุ์ไม้หอมขนาดใหญ่ที่ได้จากการตอน
 13. มหัศจรรย์ ! กินผักต้านจุลินทรีย์
 14. ดอกไม้พื้นบ้านต้านจุลินทรีย์
 15. สมุนไพรไทยต้านภัยจากจุลินทรีย์
 16. แนวทาง...สารกำจัดวัชพืชธรรมชาติ


งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562
นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562
 1. ปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบไม่กลับกอง
 2. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
 3. องค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
 4. โต๊ะผักรัก(ษ์)สุขภาพ
 5. นวัตกรรม "เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก" จัดการผักตบชวา และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 6. "ถั่วงอกเน่า" เพราะ "โรคเมล็ดพันธุ์"
 7. ปลูกพืชถูกวิธี ชีวีปลอดภัย ห่างไกลโรคพืช
 8. โกโก้...ต้นกำเนิดช็อกโกแลต
 9. ข้าวเฉดสีพันธุ์พื้นเมืองกับคุณค่าทางโภชนาการ
 10. สารสีม่วง...สำคัญไฉน?
 11. แอนโทไซยานินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่
 12. การขยายพันธุ์กล้วยเศรษฐกิจในเชิงการค้า
 13. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูล Succulent
 14. หน่อไม้ฝรั่งพืชมากคุณค่า
 15. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการปลูกพืช
 16. รากสามสิบ
 17. จุลินทรีย์ชูรส...อาหารอร๊อย-อร่อย
 18. วิตามินจากจุลินทรีย์
 19. แนวคิดขยะเหลือ "0" ด้วยจุลินทรีย์
 20. การศึกษารายละเอียดพันธุ์ไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ โดยใช้ QR code


งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561
นิทรรศการ เกษตรทันสมัย อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561
 1. รวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐
 2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP)
 3. พื้นที่ปลูกตามข้อกำหนดการรับรองมาตรฐาน GAP
 4. การจัดเก็บสารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 5. เกษตรอินทรีย์ Organic Farming
 6. การปรับเปลี่ยน....เข้าสู่การขอรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
 7. การดูแลสุขภาพดิน
 8. ปุ๋ยพืชสด - พืชปุ๋ยสด
 9. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยไม่กลับกอง
 10. เมล็ดพันธุ์เพื่ออาหารปลอดภัย
 11. โรคเมล็ดพันธุ์สำคัญมาก
 12. คุณค่าทางโภชนาการของข้าวไร่และข้าวพื้นเมือง
 13. จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไร
 14. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง...ดีจริง???
 15. เกณฑ์มาตรฐานของจุลินทรีย์ในสินค้าเกษตร
 16. "คาร์บอนฟุตพริ้นท์" สัญลักษณ์ความใส่ใจต่อภาวะโลกร้อน
 17. กัญชง...ไม่ใช่กัญชา
 18. กินได้สมุนไพร เป็นยาและอาหาร
 19. ผักพื้นบ้านรสเปรี้ยว….มีคุณค่ามากกว่าที่คิด…
 20. การขยายพันธุ์และคุณประโยชน์ของพญายอ
 21. คุณค่าผักโขม
 22. ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
 23. นวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินสำหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อการส่งออก
 24. กล้วยและการใช้ประโยชน์จากกล้วย


งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
 1. ศักยภาพของกระเจี๊ยบแดงหลากหลายสายพันธุ์
 2. การใช้ประโยชน์ผลวิเคราะห์ดินเพื่อการเพาะปลูก
 3. มารู้จัก “กุยช่าย” กันเถอะ
 4. วัสดุปลูกคุณภาพ ประโยชน์เยอะ
 5. การสืบค้นข้อมูลไม้หอมโดยใช้คิวอาร์โค๊ต
 6. อะโวคาโด ผลไม้เพื่อสุขภาพ
 7. การปลูกและแปรรูปกล้วย
 8. ระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน “น้ำใส บ้านสวย ด้วยระบบบึง (เรา) ประดิษฐ์”
 9. การบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและชุดวิเคราะห์น้ำภาคสนาม
 10. กากน้ำหมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช
 11. การผลิตพริกดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พืช
 12. โคลงเคลง...พืชสมุนไพรที่มีคุณค่า
 13. การศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์
 14. เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนเพื่อการค้า
 15. การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผักไว้ปลูกเองในครัวเรือน
 16. ความรู้รอบเซลล์จุลินทรีย์
 17. จุลินทรีย์ : ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย
 18. จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
 19. โรคโคนเน่า เรื่องไม่กล้วยของกล้วย


งานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นิทรรศการในงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 1. การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก
 2. ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี
 3. พันธุ์ถั่วฝักยาวของหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
 4. องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านรสเปรี้ยว
 5. องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography
 6. การใช้ประโยชน์จากน้ำมันเมล็ดผลไม้
 7. เทคนิคการตรวจสอบสภาพปลอดดีเอ็นเอของยีสต์บนผิวใบพืช
 8. ความหลากหลายของยีสต์ที่แยกได้จากดอกไม้หอมและกิจกรรมของเอนไซม์อินเวอร์เทส
 9. การขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน
 10. ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว
 11. MANGO LEAF ASSAY, an Effective Technique for Plant Pathological Research
 12. ผลของ WO ต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และผลผลิตของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1
 13. ผลของ GN ต่อลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1
 14. โครงการการศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์
 15. Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus
 16. โครงการการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม
 17. พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด
 18. การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง
 19. ราที่แอบแฝงบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
 20. การบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำเสีย
 21. งานบริการทางเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 22. การวิเคราะห์กรดไขมันในน้ำมันพืชด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
 23. การให้บริการการสกัดสารสำคัญและน้ำมันหอมระเหยจากพืชและสมุนไพร
 24. การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
 25. การบริการกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่องานวิจัย
 26. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 27. วัสดุปลูกคุณภาพสูง ทำง่ายๆ มีประโยชน์เยอะ
 28. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
 29. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
 30. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 31. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
 32. โครงการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพการเกษตร "แม่บ้านปลอดสารพิษและพลังงานทดแทน"
 33. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่านและน้ำส้มควันไม้
 34. ชุดทดสอบวัดปริมาณออกซิเจนละบายน้ำภาคสนาม (DO Test kit)
 35. เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก
 36. น้ำหมักสูตรเข้มข้นเพื่อใช้ในการเกษตร
 37. เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย น้ำมันหอมระเหย ผ้าเย็น Fresh-D สบู่ธรรมชาติ
 38. ชาสมุนไพร


งานครบรอบ 30 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองงานครบรอบ 30 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองงานครบรอบ 30 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นิทรรศการผลงานวิจัยที่ภาคภูมิใจในงานครบรอบ 30 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
 1. คุณค่าทางโภชนาการในน้ำคั้นใบข้าวไทยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการชักน้ำรากหนอนตายหยาก
 3. ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในผักใบเขียวต่อปริมาณโพแทสเซียมในการบริโภค
 4. การผลิตอ้อยปลอดโรค
 5. Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Eupolea mulciber and Troides aeacus
 6. ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ CLGC 30
 7. การชักนำต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงรังไข่
 8. การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงโดยไม่กลับกอง
 9. ผลงานที่รับได้รับรางวัลจากการประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2541
 10. เมล็ดพันธุ์แตงกวากับการพักตัว (Cucumber seed Dormancy)
 11. การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย
 12. ข้าวเคลือบสมุนไพร
 13. ภาพผลงานวิจัยบนปกหนังสือ


งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553
นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553
 1. พระราชดำริและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องน้ำ
 2. น้ำเพื่อชีวิต
 3. การใช้พืชบำบัดน้ำเสีย
 4. ระบบบึงประดิษฐ์
 5. น้ำในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
 6. น้ำกับชีวิตเชื้อโรค (พืช)
 7. แมลงน้ำ : ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทางชีวภาพ
 8. ผลของกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักต่อคุณภาพของปุ๋ยหมัก
 9. การวิเคราะห์สมบัติพื้นฐานของดิน
 10. การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในอาหารเหลวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
 11. งานบริการตัดตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชโดยวิธี Paraffin Section
 12. การจัดการเมล็ดพันธุ์และตรวจสอบคุณภาพ : ฟักข้าว


งานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนงานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนงานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
นิทรรศการในงานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 1. การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยและสารหอมจากพืช
 2. การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์
 3. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
 4. ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเนระพูสีไทยและปาหมี
 5. การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ ๑ (CA500xCA2106X)
 6. ลักษณะการสะท้อนแสงของปีกผีเสื้อ
 7. ถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ CLGC30
 8. ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของปุ๋ยหมัก
 9. การใช้ Bacillus megaterium 3103 ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงหลังเก็บเกี่ยว
 10. การผลิตวัสดุปลูกจากเศษขยะหมักอินทรีย์เหลือใช้ในครัวเรือน
 11. การผลิตและการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
 12. เกษตรอินทรีย์...ทำได้อย่างไร