ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
วีดิทัศน์แนะนำพันธุ์ไม้
นานาสาระไม้หอม
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
การตอนต้นไม้ขนาดใหญ่
การตอนต้นไม้ขนาดใหญ่ การตอนต้นไม้ขนาดใหญ่
1. วัสดุและอุปกรณ์
2. วิธีการ
3. ตัวอย่างพันธุ์ไม้
4. คณะทำงาน
เทคนิคการตอนไม้หอมขนาดใหญ่
เทคนิคการตอนไม้หอมขนาดใหญ่ ปัจจุบันการใช้พรรณไม้หอมในการประดับและตกแต่งสถานที่กำลังเป็นที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะพรรณไม้หอมที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ การขุดล้อมหรือการบอนพรรณไม้หอมขนาดดังกล่าวจึงเป็นที่นิยมในเชิงการค้า พรรณไม้หอมเหล่านี้เมื่อมีการขุดล้อมหรือการบอน ส่วนใหญ่จะไม่มีการปลูกทดแทน การตอนพรรณไม้หอมขนาดใหญ่จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดจำนวนพรรณไม้ที่จะต้องโดนขุดล้อมหรือการบอนออกจากพื้นที่ อ่านต่อ...
การขยายพันธุ์ไม้หอมโดยการปักชำอย่างง่าย
การขยายพันธุ์ไม้หอมโดยการปักชำอย่างง่าย การขยายพันธุ์ไม้หอมมีหลายวิธีการด้วยกัน เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง การเสียบยอด การเพาะเมล็ด แล้วแต่ชนิดของพันธุ์พืชและวัตถุประสงค์ในการขยายพันธุ์ชนิดนั้นๆ ซึ่งในแต่ละวิธีการมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างง่ายหรือยาก และต้องอาศัยความชำนาญแตกต่างกันออกไป ครั้งนี้ขอแนะนำวิธีการปักชำอย่างง่ายๆ โดยใช้วัสดุที่หาง่าย ต้นทุนน้อยและไม่ต้องดูแลมาก อ่านต่อ...
ข่าวร้ายของลีลาวดี
ราสนิมลีลาวดี ในช่วงฤดูฝน ความชื้นในอากาศสูง เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด หากท่านมีลีลาวดีไม่ว่าพันธุ์ใดๆ ก็ตาม ท่านมีสิทธิ์พบลีลาวดีเป็นโรคราสนิม หากอยู่ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้ 1. อยู่ในที่มีความชื้นในอากาศสูงเป็นระยะเวลายาวนาน หรือท่านรดน้ำบ่อยครั้งเกินไป 2. ลีลาวดีได้รับแสงแดดไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้นลีลาวดีไม่แข็งแรง อ่านต่อ...
การขยายพันธุ์ลีลาวดีไม่ยากอย่างที่คิด
การขยายพันธุ์ลีลาวดี ช่วงนี้ใครๆ ก็อยากจะซื้อ อยากจะปลูกลีลาวดีกันทั้งนั้น หากท่านมีเงินจำนวนมากพอแนะนำว่าควรชื้อต้นที่ท่านชอบไปเลยครับ เรื่องราคามันอยู่ที่ใจ ถูกใจเราก็ไม่แพง ไม่ถูกใจเรามันก็แพง แต่ถ้าหากท่านต้องการความรู้ในการขยายพันธุ์ ไม่มีเงินมาจ่ายตรงส่วนนี้มากนัก โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ อ่านต่อ...
ประสบการณ์และข้อคิดเห็นในการเลือกซื้อพันธุ์ไม้หอม
การเลือกซื้อพันธุ์ไม้หอม ท่านที่สนใจจะปลูกพันธุ์ไม้หอมด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทั้งที่เป็นผู้ปลูกมืออาชีพ และที่ยังเป็นมือสมัครเล่น (เป็นกลุ่มที่ผู้เรียบเรียงเป็นห่วงที่สุด) มีหลายท่านที่สนใจจะปลูกไม้หอมโทรมาปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก การดูแลรักษา โดยเฉพาะเรื่องการเลือกซื้อพันธุ์ไม้หอมมาปลูก ผู้รวบรวมเห็นว่าน่าจะจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประสบการณ์และมีประโยชน์มาให้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ สัก 8 ข้อ อ่านต่อ...
สารคดี วงศ์กระดังงา
สารคดี วงศ์กระดังงา รายการกระจกหกด้าน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำ ณ สวนไม้หอม ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม อ่านต่อ...
การตอนพรรณไม้อย่างง่าย ใครๆ ก็ทำได้
การตอนพรรณไม้อย่างง่าย ปัจจุบันการใช้พรรณไม้ในการประดับและตกแต่งสถานที่กำลังเป็นที่นิยมกันมาก การตอนเป็นวิธีพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติได้ เพียงแต่ต้องทราบเทคนิคพื้นฐานในการตอน เทคนิคและวิธีดำเนินการ 1. เลือกฤดูกาลที่เหมาะสมในการตอน ฤดูฝน (เดือน พ.ค. – ส.ค.) ฤดูอื่นๆ ก็ทำได้ เพียงจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนฤดูฝน 2. สีผิวของเปลือกต้นไม้มี 3 ระดับ อ่านต่อ...