ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
หน่วยพัฒนาอุปกรณ์และอาคารสถานที่
(Infrastructure Development Unit)

right arrow งานบริการ: ดำเนินงานซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคและยานพาหนะ ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ
  หน่วยพัฒนาอุปกรณ์และอาคารสถานที่
บุคลากร