ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
วีดิทัศน์แนะนำพันธุ์ไม้
สมุนไพร
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

กระเจี๊ยบแดง
กระเจี๊ยบแดง
กระชาย
กระชาย
กระดาด
กระดาด
กระถิน
กระถิน
กระทกรก
กระทกรก
กระท้อน
กระท้อน
กล้วยน้ำว้า
กล้วยน้ำว้า
กลิ้งกลางดง
กลิ้งกลางดง
กะเพรา
กะเพรา
กะเม็ง
กะเม็ง
โกสน
โกสน
ขลู่
ขลู่
ข่อย
ข่อย
ขี้กาแดง
ขี้กาแดง
แค
แค
โคกกระสุน
โคกกระสุน
โคกกระออม
โคกกระออม
จัน
จัน
เจตมูลเพลิงแดง
เจตมูลเพลิงแดง
ต้อยติ่ง
ต้อยติ่ง
ตะโก
ตะโก
ตำลึง
ตำลึง
น้ำนมราชสีห์
น้ำนมราชสีห์
ผักบุ้งไทย
ผักบุ้งไทย
เพกา
เพกา
มะเขือพวง
มะเขือพวง
มะพลับ
มะพลับ
ยอบ้าน
ยอบ้าน
รางจืด
รางจืด
ลิ้นกระบือ
ลิ้นกระบือ
ลูกใต้ใบ
ลูกใต้ใบ
หญ้าใต้ใบ
หญ้าใต้ใบ
หญ้าพันงูขาว
หญ้าพันงูขาว
เอื้องหมายนา
เอื้องหมายนา