ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
วีดิทัศน์แนะนำพันธุ์ไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

กระถินณรงค์
กระถินณรงค์
กาบหอยแครง
กาบหอยแครง
แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม
ขาไก่ดำ
ขาไก่ดำ
เข็มชมพูแคระ
เข็มชมพูแคระ
ชบาหนู
ชบาหนู
ช้อนทอง
ช้อนทอง
ชำมะเลียง
ชำมะเลียง
ถั่วลิสงเถา (ถั่วบราซิล)
ถั่วลิสงเถา (ถั่วบราซิล)
นนทรี
นนทรี
น้ำเต้าต้น
น้ำเต้าต้น
นิออน
นิออน
บานเช้า
บานเช้า
ประทัดจีน
ประทัดจีน
ปัตตาเวีย
ปัตตาเวีย
ปาล์มน้ำพุ
ปาล์มน้ำพุ
พวงชมพู
พวงชมพู
พวงทองต้น
พวงทองต้น
พัดนางชี
พัดนางชี
พู่เรือหงส์
พู่เรือหงส์
มิกกี้เม้าส์
มิกกี้เม้าส์
โมกซ้อนด่าง
โมกซ้อนด่าง
รัตนพฤกษ์
รัตนพฤกษ์
สุพรรณิการ์
สุพรรณิการ์
แสงจันทร์
แสงจันทร์
โสกแดง
โสกแดง