ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
วีดิทัศน์แนะนำพันธุ์ไม้
ไม้ผล
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

ตะลิงปลิง
ตะลิงปลิง
น้อยหน่า
น้อยหน่า
มะขามหวาน
มะขามหวาน
มะเฟืองหวาน
มะเฟืองหวาน
มะม่วง
มะม่วง
มะม่วง
มะม่วง
มะยม
มะยม
สตรอว์เบอร์รี
สตรอว์เบอร์รี