ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
วีดิทัศน์แนะนำพันธุ์ไม้
ไม้หอมใหม่
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

กระถินเทศ
กระถินเทศ
กระเทียมเถา
กระเทียมเถา
กระหนาย
กระหนาย
กล้วยอ้ายพอน
กล้วยอ้ายพอน
กลาย
กลาย
กันเกรา
กันเกรา
กาแฟโรบัสต้า
กาแฟโรบัสต้า
กาแฟอาราบิก้า
กาแฟอาราบิก้า
กาสะลองคำ
กาสะลองคำ
กุหลาบมอญดอกสีชมพู
กุหลาบมอญดอกสีชมพู
กุหลาบมอญดอกสีแดง
กุหลาบมอญดอกสีแดง
เกล็ดกระโห้ด่าง
เกล็ดกระโห้ด่าง
แก้วมุกดา
แก้วมุกดา
ขมิ้นขาว
ขมิ้นขาว
ข่อยด่าน
ข่อยด่าน
ข้าวหลามดง
ข้าวหลามดง
เข็มเขียว
เข็มเขียว
เข็มพวงขาว
เข็มพวงขาว
เข็มหลวง
เข็มหลวง
เขยตาย
เขยตาย
ไข่ดาว
ไข่ดาว
คนทีเขมา
คนทีเขมา
คำมอกหลวง
คำมอกหลวง
จันทน์กะพ้อ
จันทน์กะพ้อ
จันทน์ผา
จันทน์ผา
จำปาแดง
จำปาแดง
จำปี
จำปี
จำปีแขก
จำปีแขก
จำปีสีนวล
จำปีสีนวล
จำปูน
จำปูน
ชงโค
ชงโค
ช้างกระ
ช้างกระ
ช้างน้าว
ช้างน้าว
ชำมะนาด
ชำมะนาด
ชำมะนาดเล็ก
ชำมะนาดเล็ก
ซ่อนกลิ่น
ซ่อนกลิ่น
เดหลีใบกล้วย
เดหลีใบกล้วย
ตะลุมพุก
ตะลุมพุก
ตีนเป็ดน้ำ
ตีนเป็ดน้ำ
เตยทะเล
เตยทะเล
เตยหอม
เตยหอม
ทิวาราตรี
ทิวาราตรี
เทพทาโร
เทพทาโร
เทียนขาว
เทียนขาว
เทียนแดง
เทียนแดง
นมแมว
นมแมว
นางแย้ม
นางแย้ม
โนรา
โนรา
บัวสวรรค์
บัวสวรรค์
บัวสายดอกสีแดง
บัวสายดอกสีแดง
บานบุรีหอม
บานบุรีหอม
บานเย็น
บานเย็น
บุหงาเซิง
บุหงาเซิง
พลับพลึงตีนเป็ด
พลับพลึงตีนเป็ด
พลับพลึงทอง
พลับพลึงทอง
พลับพลึงใหญ่ดอกสีชมพู
พลับพลึงใหญ่ดอกสีชมพู
พวงแก้วกุดัน
พวงแก้วกุดัน
พวงไข่มุก
พวงไข่มุก
พิกุลด่าง
พิกุลด่าง
พุดชมพู
พุดชมพู
พุดดง
พุดดง
พุดตะแคง
พุดตะแคง
พุดน้ำบุษย์
พุดน้ำบุษย์
พุดป่า
พุดป่า
พุดเศรษฐีสยาม
พุดเศรษฐีสยาม
พุดสามสี
พุดสามสี
พุดแสงอุษา
พุดแสงอุษา
พุทธชาดก้านแดง
พุทธชาดก้านแดง
ฟองสมุทร
ฟองสมุทร
มณฑา
มณฑา
มหาหงส์
มหาหงส์
มะลิงาช้าง
มะลิงาช้าง
มะลิจันทบูรณ์
มะลิจันทบูรณ์
มะลิฉัตร
มะลิฉัตร
มะลิพวง
มะลิพวง
มะลิลา
มะลิลา
มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
มะลิหลวง
มะลิหลวง
โมกแคระ
โมกแคระ
โมกซ้อน
โมกซ้อน
โมกซ้อนด่าง
โมกซ้อนด่าง
โมกพวง
โมกพวง
โมกลา
โมกลา
โมกส้ม
โมกส้ม
ยี่โถดอกซ้อนสีขาว
ยี่โถดอกซ้อนสีขาว
ยี่โถดอกสีแดงชั้นเดียว
ยี่โถดอกสีแดงชั้นเดียว
ยี่โถด่างดอกซ้อน
ยี่โถด่างดอกซ้อน
รสสุคนธ์ขาว
รสสุคนธ์ขาว
ราตรีสวรรค์
ราตรีสวรรค์
ลั่นทมลูกผสม
ลั่นทมลูกผสม
ลำดวนดอย
ลำดวนดอย
ลีลาวดีเหลืองกาญจนา
ลีลาวดีเหลืองกาญจนา
เล็บมือนางแคระ
เล็บมือนางแคระ
วาสนา
วาสนา
วาสนาราชินี
วาสนาราชินี
สัตตบรรณ
สัตตบรรณ
สายน้ำผึ้ง
สายน้ำผึ้ง
สายหยุดแดง
สายหยุดแดง
สาละลังกา
สาละลังกา
สาวสันทราย
สาวสันทราย
เสาวรส
เสาวรส
โสกน้ำ
โสกน้ำ
หนามแดง
หนามแดง
หมากหอมแคระ
หมากหอมแคระ
หอมหมื่นลี้
หอมหมื่นลี้
หิรัญญิการ์
หิรัญญิการ์
หีบไม้งาม
หีบไม้งาม
องุ่นทะเล
องุ่นทะเล
อบเชย
อบเชย
อมรเบิกฟ้า
อมรเบิกฟ้า
อรัญญิการ์
อรัญญิการ์
แฮปปี้เนส
แฮปปี้เนส