ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ที่พัก - การเดินทาง
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application 2018
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application 2018
ผลงานอากาศยานไร้นักบินสำหรับผลิตกุ้งในระบบปิดโดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ จากทีมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application 2018 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
ข่าวฝึกอบรม
อบรมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561
ตารางการอบรม
ใบสมัคร
 
อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 51การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 51
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561
ใบสมัคร
 
อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5
วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2561
ใบสมัคร
 
งานวิจัย
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมักเครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง...
รางวัล
นางสาวสมนึก พรมแดงรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
นางสาวสมนึก พรมแดง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2561
ภาพศึกษาดูงาน
Philippine Council for Agricultureคณะผู้แทนจาก Philippine Council for Agriculture ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
วันที่ 25 กันยายน 2561
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
รวงผึ้ง
รวงผึ้ง
มะขวิด
มะขวิด
สตรอว์เบอร์รี
สตรอว์เบอร์รี
กระจ่อม
กระจ่อม
ขี้เหล็ก
ขี้เหล็ก