ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง
แบบไม่กลับกอง
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562
งานวิจัย
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมักเครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง...
รางวัล
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2561รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ คุณสายน้ำอ้อย สว่างเมฆ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 52การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 52
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
ภาพศึกษาดูงาน
คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่นคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 5 กันยายน 2562
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 2 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 2พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 2
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
สตรอว์เบอร์รี
สตรอว์เบอร์รี
ทุเรียนเทศ
ทุเรียนเทศ
น้อยหน่า
น้อยหน่า
มะม่วง
มะม่วง

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351-399 ภายใน 3682-4  โทรสาร 034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th