ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
วีดิทัศน์แนะนำพันธุ์ไม้
ไม้หอมเดิม
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

กรรณิการ์
กรรณิการ์
กระดังงาไทย
กระดังงาไทย
กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา
กระทิง
กระทิง
กระทุ่มนา
กระทุ่มนา
กุมาริกาด่าง
กุมาริกาด่าง
แก้ว
แก้ว
เขี้ยวกระแต
เขี้ยวกระแต
คัดเค้า
คัดเค้า
จัน
จัน
จำปีสิรินธร
จำปีสิรินธร
ตันหยง
ตันหยง
บุหงาส่าหรี
บุหงาส่าหรี
ประยงค์
ประยงค์
ปีบ
ปีบ
พลับพลึงใหญ่ดอกสีขาว
พลับพลึงใหญ่ดอกสีขาว
พะยอม
พะยอม
พิกุล
พิกุล
พุดซ้อน
พุดซ้อน
พุดสวน
พุดสวน
มะลิซ้อน
มะลิซ้อน
แย้มปีนัง
แย้มปีนัง
รวงผึ้ง
รวงผึ้ง
ราชาวดี
ราชาวดี
ลัดดาวัลย์
ลัดดาวัลย์
ลั่นทมขาว
ลั่นทมขาว
ลั่นทมแดง
ลั่นทมแดง
สายหยุด
สายหยุด