ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
วีดิทัศน์แนะนำพันธุ์ไม้
วัชพืช
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

ขี้ครอก
ขี้ครอก
ตีนตุ๊กแก
ตีนตุ๊กแก
เถาคันขาว
เถาคันขาว
ธูปฤาษี
ธูปฤาษี
บานไม่รู้โรยป่า
บานไม่รู้โรยป่า
ผกากรอง
ผกากรอง
ผักกระสัง
ผักกระสัง
ผักขมหนาม
ผักขมหนาม
ผักแครด
ผักแครด
ผักตบชวา
ผักตบชวา
ผักตบไทย
ผักตบไทย
ผักเถาตดหมูตดหมา
ผักเถาตดหมูตดหมา
ผักเสี้ยนขน
ผักเสี้ยนขน
ไมยราบ
ไมยราบ
ส้มกบ
ส้มกบ
โสนอินเดีย
โสนอินเดีย
หญ้าคา
หญ้าคา
หญ้าตีนกา
หญ้าตีนกา
หญ้าปากควาย
หญ้าปากควาย
หญ้าแห้วหมู
หญ้าแห้วหมู
หนามพุงดอ
หนามพุงดอ
แหน
แหน