ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัล The Best Presentation
The Best Oral Presentation (ICBAE 2018)
ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Presentation
จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Establishment of new cell lines from pupal ovaries of Spodoptera exigua with differential susceptibility to homologous nucleopolyhedrovirus"
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2018 4th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2018) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมี Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES) เป็นเจ้าภาพ ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
หน้าแรก | รางวัล