ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานสาขาพืช
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาพืช จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์" คณะนักวิจัยประกอบด้วย สุดาวรรณ เชยชมศรี  จรูญ บุญวงษ์  และวิน เชยชมศรี  ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553  และเข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สุดาวรรณ เชยชมศรี สุดาวรรณ เชยชมศรี
หน้าแรก | รางวัล