ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอเจาะสมอฝ้าย
นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส
ผู้วิจัย สุดาวรรณ เชยชมศรี  และคณะ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม
บทนำ หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) เป็นศัตรูสำคัญของพืชผักหลายชนิด เช่น ฝ้าย ยาสูบ พริก พืชวงศ์ถั่ว หน่อไม้ฝรั่ง องุ่น กระเจี๊ยบเขียว และมะเขือเทศ เป็นต้น  การใช้สารเคมีฆ่าแมลงอย่างต่อเนื่องทำให้หนอนเจาะสมอฝ้ายสร้างความต้านทานต่อสารเคมีอย่างรวดเร็ว และสารเคมีฆ่าแมลงยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งแมลงที่มีประโยชน์ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีและผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตรนั้นๆ ด้วย  ดังนั้น ควรพิจารณาวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงชนิดนี้ การใช้เชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส (nucleopolyhedrovirus) หรือเชื้อเอ็นพีวี (NPV) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย และเหมาะกับการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์  เพราะเชื้อเอ็นพีวีเพิ่มปริมาณในเซลล์ของแมลงอาศัยเท่านั้น โดยหนอนกินผลึกโปรตีนของไวรัสที่ติดอยู่บนใบพืชเข้าไป อนุภาคไวรัสเข้าทำลายเซลล์กระเพาะอาหารและเซลล์ชนิดอื่นๆ ของหนอน และระยะสุดท้ายของการทำลายของไวรัสคือทำให้หนอนตาย
แหล่งเผยแพร่ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 6 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2554
หน้าแรก | งานวิจัย