ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
กระดาด
 
กระดาด
ชื่ออื่นๆ: กระดาดเขียว บอนเขียว กระดาดขาว โทป้ะ บอนกาวี เผือกกะลา มันโทป้าด
ชื่อสามัญ: Ear elephant, Giant taro, Ape, Giant alocasia, Pai
ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia indica Schott.
วงศ์: ARACEAE
ถิ่นกำเนิด: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะพฤษศาสตร์: ไม้ล้มลุก มีเหง้าทอดไปตามพื้นดิน ลำต้นตั้งตรงและอวบน้ำ มีความสูงได้ถึง 2 ม. ใบเป็นใบเดียวรูปหัวใจกว้างแกมรูปไข่ ขนาดใหญ่ประมาณ 40x80 ซม. ปลายใบมนแหลมโคนเว้าลึกเป็นติ่งหู ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ ก้านใบเรียวยาวอวบน้ำสีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นช่อที่ชอกกาบใบ ดอกแบบเชิงลดที่เรียกว่าสแปดิก และมีการห่อหุ้มช่อดอก ก้านชูช่อดอกขนาดใหญ่ ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวนวล ผลเป็นผลสดรูปไข่กลับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.2 ซม. เมล็ดทรงกลมสีดำ
สรรพคุณด้านสมุนไพร:
เหง้า ใช้เป็นยาระบายและขับปัสสาวะ
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.shc.ac.th/learning/botanical-garden/5.htm
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด.  2544
รวบรวมโดย: ไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม