ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ดอกทุเรียนเทศ ผลทุเรียนเทศ ผลทุเรียนเทศ
ผลทุเรียนเทศผลทุเรียนเทศผลทุเรียนเทศ
 
ทุเรียนเทศ
ชื่ออื่นๆ: ทุเรียนน้ำ ทุเรียนแขก หมักเขียบหลด
ชื่อสามัญ: Soursop, Prickly custard apple
ชื่อวิทยาศาสตร์: Annona muricata L.
ลักษณะทางพฤษศาสตร์: เป็นพืชยืนต้นสูงได้ถึง 10 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ใบสีเขียวเข้มเป็นมันเงา ไม่พลัดใบเป็นร่มเงาได้ดี ออกดอกตามกิ่งก้านและลำต้นตลอดทั้งปีหากพืชมีความสมบูรณ์มากๆ ผลสีเขียว เปลือกผลมีติ่งหนามอ่อนนุ่มรูปสามเหลี่ยมขนาดไม่แน่นอนทั่วทั้งผล ผลสุกรับประทานได้รสหวานอมเปรี้ยว
การใช้ประโยชน์:
bt01 ใบสด แก้ท้องอืดเฟ้อ โดยการตำใบให้แหลกแล้วผสมด้วยน้ำปูนใสเล็กน้อยให้จับตัวเป็นแผ่นได้ ปิดบริเวณท้อง
bt01 ใบแห้ง นำมาผึ่งลมให้แห้ง แช่ในน้ำร้อน (แบบใบชา) 1 ใบต่อแก้ว ดื่มแก้ท้องอืดเฟ้อได้
bt01 ใบสด ล้างสะอาด วางไว้ใต้หมอน กลิ่นของใบจะช่วยให้นอนหลับสบาย
bt01 เปลือกต้น ตากแห้ง แช่ในน้ำร้อน ดื่มแก้ท้องอืดเฟ้อได้
หมายเหตุ: มีรายงานการพบสารที่มีผลต่อร่างกายในทางเป็นโทษหากร่างกายได้รับต่อเนื่องและเป็นระยะยาวนาน ผู้ใช้ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารอ้างอิง:
1. ส่วนพฤษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์.  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. 2544.  สำนักงานวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ที่บริษัทประชาชน จำกัด
2. https://th.wikipedia.org/wiki/ทุเรียนเทศ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
3. https://medthai.com  ทุเรียนเทศ เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)
รวบรวมโดย: ไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม