ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
จัน
 
จัน
ชื่ออื่นๆ: จันอิน จันโอ จันลูกหอม จันขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์: Diospyros decandra Lour.
วงศ์: EBENACEAE
ถิ่นกำเนิด: เอเชีย
ลักษณะพฤษศาสตร์: ไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10 - 20 ม. เปลือกต้นสีดำ ทรงพุ่มกลมทึบ การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบสลับ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนาน ขนาดประมาณ 3x7 ซม. ปลายและโคนใบแหลม ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกขนาดเล็กสีขาวนวลรูปคณโฑคว่ำ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลมีสองรูปทรง คือ ทรงกลมแป้นเรียกว่า ลูกจัน และทรงกลมเรียกว่า ลูกอิน เมื่อสุกสีเหลือง กลิ่นหอม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3 - 6 ซม.
ฤดูการออกดอก: ออกดอก พ.ค. - ก.ค. ติดผล มิ.ย. - ก.ย.
ส่วนที่หอม: ผล
สรรพคุณด้านสมุนไพร:
แก่น ผสมกับสมุนไพรอื่นต้มน้ำดื่มแก้ไข้
ผลสุก รับประทานได้ มีรสหวาน แก้อาการนอนไม่หลับ กระวนกระวาย บำรุงเลือดลม แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงประสาท แก้เหงื่อตกหนัก ตับปอดพิการ ขับพยาธิ แก้สะอึก แก้ท้องเสีย แก้ไข้ แก้ไข้กำเดา
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.archives.su.ac.th/jun/juntree.html
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด.  2544.
รวบรวมโดย: ไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม