ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
การตอนพรรณไม้อย่างง่าย ใครๆ ก็ทำได้
นพพล  เกตุประสาท  และสุดใจ  วรเลข
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม
การตอนพรรณไม้อย่างง่าย
ปัจจุบันการใช้พรรณไม้ในการประดับและตกแต่งสถานที่กำลังเป็นที่นิยมกันมาก การตอนเป็นวิธีพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติได้ เพียงแต่ต้องทราบเทคนิคพื้นฐานในการตอน

เทคนิคและวิธีดำเนินการ
1.  เลือกฤดูกาลที่เหมาะสมในการตอน ฤดูฝน (เดือน พ.ค. – ส.ค.) ฤดูอื่นๆ ก็ทำได้ เพียงจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนฤดูฝน
2.  สีผิวของเปลือกต้นไม้มี 3 ระดับ
2.1กิ่งอ่อนสีเขียว ผิวบางช้ำง่าย โอกาสออกรากน้อย
2.2กิ่งสีเขียวอมน้ำตาลเป็นกิ่งที่เหมาะกับการตอนควรที่สุด
2.3กิ่งแก่สีน้ำตาลเข็มแก่ไป ไม่มีกิ่งให้เลือก ก็สามารถทำได้
3.  เปลือกหนา ออกรากเร็วและมากกว่า พันธุ์ไม้หอมที่มีเปลือกบางๆ ก็ทำให้หนาได้
4.  มีดตอนต้องคม ขนาดเหมาะสมกับกิ่งที่จะตอน ตุ้มตอนต้องความชื้นพอเหมาะ
5.  การใช้ฮอร์โมนช่วยเร่งการออกราก มีก็ใช้ ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ
6.  ขนาดของแผลที่ตอน ควรมีขนาดที่พอเหมาะ ประมาณเส้นรอบวงของกิ่งที่จะตอน
7.  ควั่นกิ่งให้ต่ำกว่าข้อกิ่งเล็กน้อย ความลึกของแผลเท่ากับความหนาของเปลือก ขูดเนื้อเยื่อเจริญให้หมดจากแผลด้านบนลงมาที่แผลด้านล่าง อย่าให้เนื้อเยื่อบริเวณที่จะให้ออกรากช้ำ ผ่าตุ้มตอนให้เลยครึ่งถุงเล็กน้อย จัดวางกิ่งตอนกิ่งกลาง มัดให้กลม กิ่งควรอยู่ตรงกลางแน่นพอควร 2 แห่ง เหนือรอยแผลด้านบน ประมาณ 1 นิ้ว และด้านล่างห่างจากก้นถุงพอสมควร ...

13_18 ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม