ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
จำปูน
 
จำปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anaxagorea javanica Blume.
วงศ์: ANNONACEAE
ถิ่นกำเนิด: มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2 - 4 ม. มีการแตกกิ่งก้านสาขาในระดับต่ำ
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี แต่ออกมากช่วงฤดูฝน
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเย็น - เช้า
การขยายพันธุ์:
เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก สามารถปลูกเป็นไม้กระถาง หรือปลูกแทรกในพื้นที่ที่ปลูกพันธุ์ไม้ใหญ่ได้ดี
ดอกมีกลิ่นหอมแรง
ข้อแนะนำ:
ต้องการความชื้นสูง แสงแดดรำไร การเจริญเติบโตค่อนข้างช้า
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้หอมที่เจริญเติบโตช้า จึงควรชื้อพันธุ์ไม้ชนิดนี้ตามจำนวนที่ต้องการปลูกจริง ไม่ต้องรอการขยายพันธุ์
ข้อมูลอื่นๆ:
ผู้ที่สนใจจะปลูกพันธุ์ไม้ชนิดนี้ควรดูแลเรื่องปริมาณน้ำให้มากพอและความชื้นในอากาศต้องสูง จึงจะประสพความสำเร็จ
หมายเหตุ:
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-4 ม.
ใบ ใบเดี่ยวรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4.5-7.5 ซม. ยาว 10-19 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน
ดอก ดอกสีขาวนวล ด้านนอกมีสีเขียว ออกเดี่ยวตรงข้ามใบ ดอกบานกว้าง 1.5 ซม. กลีบรองดอก 3 กลีบ รูปไข่ กลีบดอกหนาแข็ง มี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ เกสรผู้จำนวนมาก เรียงหนาแน่นรอบเกสรเมีย
ผล ผลออกเป็นกลุ่ม โคนผลเรียว ส่วนปลายโตเป็นปุ่มกลม ยาวประมาณ 2-5 ซม. เมล็ดสีดำ
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.dnp.go.th/Pattani_botany
2. BGO Plant Database, The Botanical Garden Organization, Ministry of Environment and Natural Resources, Thailand
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (34)
4. The Encyclopedia of Plants in Thailand (สารานุกรมพืชในประเทศไทย)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม