ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
หมากหอมแคระ หมากหอมแคระ
 
หมากหอมแคระ
ชื่ออื่นๆ: หมากแคระ
ชื่อสามัญ: Triandra palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Areca triandra
วงศ์: AGAVACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่มโปร่ง เจริญเติบโตข้า
ฤดูการออกดอก: ตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: เช้าๆ ก่อนแดดออก
การขยายพันธุ์:
การเพาะเมล็ด ใช้เวลาในการงอก 45 วัน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นหมากพันธุ์เตี้ย ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อย
ดอกมีกลิ่นหอม
ใบไม่ค่อยร่วง
ข้อแนะนำ:
ควรปลูกใกล้ทางเดิน กลิ่นหอมเมื่อเดินผ่านประมาณ 2 ม.
ข้อมูลอื่นๆ:
มีการใช้หมากเป็นสมุนไพรในทวีปเอเซียอย่างกว้างขวาง ตำรับยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมของหมากในตำรับ เช่น ยาถ่ายพยาธิในคนและในสัตว์ ยารักษาหวัด ยาขับระดู ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ท้องอืดเฟ้อ ยารักษาอาการผิดปกติในระบบปัสสาวะ ยารักษาอาการบวมน้ำตามหน้า ขา และแขน ยาแก้ปวดข้อ ปวดหลัง ยาแก้ไอ บำรุงม้าม และยารักษาเฉพาะที่ เช่น แผลเรื้อรังที่ศีรษะเด็ก แผลเรื้อรังทั่วไป หูน้ำหนวก ไฟลามทุ่ง แผลฝีมีหนอง ผื่นคัน (พีรศักดิ์, 2001) เมล็ดหมากบดใช้ในอุตสาหกรรมสี และสามารถสกัดเพื่อให้ได้สีแดงและสีดำ (Duke, 1985)
ส่วนในเชิงอุตสาหกรรมยังมีการใช้เมล็ดทำสีต่างๆ ย้อมแห อวนให้นิ่ม ยืดอายุการใช้งานได้นาน เส้นด้ายไม่เปื่อยเร็ว และใช้เป็นน้ำยาฟอกหนังให้นิ่มทั้งมีสีสวยอีกด้วย (บางเขน 1074, 2547)
สรรพคุณของหมากส่วนต่างๆ ไว้ดังนี้ (กัญจนา, 2542)
ใบ ล้อมตับดับพิษ ขับพิษภายในและภายนอก ถอนพิษปรอทตามไรฟัน แก้ปากเปื่อย และต้มอาบแก้เม็ดผดผื่นคัน
ดอกตัวผู้ บำรุงกระเพาะ และแก้ร้อนในกระหายน้ำ
ผลอ่อน เจริญอาหาร ขับเสมหะ แก้อาเจียน แก้ไอ และสมานแผล
เปลือกผลแก่ ขับลม ขับปัสสาวะ แก้ท้องอืดแน่น แก้บิดและแก้ท้องเสีย
เมล็ด สมานแผล แก้บิด ฆ่าพยาธิ ฝนทาแผลเน่าเปื่อย รักษาโรคในปากและรอยแผลเป็น
หมากสง แก้เสมหะ ปิดธาตุ และสมานแผล
ราก แก้พิษไข้ร้อน สมานลำไส้ และถอนพิษบาดแผล
หมากแขวน (รากลอย) แก้พิษร้อน และสมานแผลลำไส้
รสของส่วนต่างๆ ของหมากมีจำแนกไว้ดังนี้ ใบ (จืดเย็น) ดอกตัวผู้ (รสหวานหอม) ลูกอ่อน (รสฝาดหวาน) เปลือกลูกแก่ (รสจืดหวาน) เมล็ด (รสฝาด) หมากสง (รสฝาดจัด) ราก (รสฝาดเย็น) หมากแขวน (รสฝาดเย็น) (เภสัชกรรมไทยฉบับปรับปรุงใหม่, 2540)
เอกสารอ้างอิง:
1. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p.
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม